Ziraî Kuraklık İdaresinin çalışma asılları düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının “Tarımsal Kuraklık İdaresinin Vazifeleri, Çalışma Yöntem ve Temelleri Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Ziraî Kuraklık İdaresi bünyesinde, Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Şurası ile bu heyete bağlı çalışan İzleme, Erken İhtar ve Varsayım Komitesi, Risk Kıymetlendirme Komitesi, bilgi akış üniteleri, çalışma kümeleri ve ziraî kuraklık vilayet kriz merkezi bulunacak.

Tarımsal Kuraklık İdaresi, Bakanlık uyumunda, merkez ve vilayet idare ünitelerinden oluşacak.

Tarımsal Kuraklık İdaresince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu ziraat alanlarında su idaresi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla gayret, ekonomik ve toplumsal dayanaklar, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil hareketin uygulanmasına yönelik her türlü önlemi kapsayan Ziraî Kuraklık Hareket Planı belirlenecek.

Tarımsal Kuraklık İdaresi Uyum Heyeti da Ziraî Kuraklık Aksiyon Planı’nın uygulamasını izleyerek, alınan sonuçları kıymetlendirecek.

TARIM ISLAHATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Yönetmelikle, Ziraî Kuraklık İdaresinin çalışma temelleri da tespit edildi. Bu kapsamda, Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Heyeti kararları, ilgili bakanlıklar ve ziraî kuraklık vilayet kriz merkezlerince yürütülecek.

Tarımsal Kuraklık İdaresi Uyum Heyeti ismine, toplantıların düzenlenmesi, ziraî kuraklığın izlenmesi, denetlenmesi ve Şura tarafından alınan sonuçların kıymetlendirilerek raporlanması ile ilgili uyum hizmetleri Tarım Islahatı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

İl ziraî kuraklık hareket planlarının, olağan şartlarda ve kuraklık sürecindeki çalışmalarının seyri, Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Kurulunca takip edilerek, gerekli önlemler alınacak. Davet edilen sivil toplum kuruluşları, sulama ve üretici birlikleri ile kooperatif başkanlık temsilcileri, toplantılara oy hakkı bulunmaksızın iştirak sağlayacak.

Tarımsal kuraklık vilayet idaresi de ziraî kuraklık vilayet kriz merkezi ismi altında Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Şurası kararlarını uygulayacak ve Ziraî Kuraklık Aksiyon Planları çalışmalarını vilayet seviyesinde yürütecek.

Yönetmelikle, İzleme, Erken İkaz ve İddia Komitesi, Risk Kıymetlendirme Komitesi, bilgi akış üniteleri, çalışma kümeleri ile ziraî kuraklık vilayet kriz merkezlerinin vazifeleri de düzenlendi.

Konuya ait mevcut yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.